Catalog

 

IBM 02R0970

Ultra320 SCSI - PCI - Plug-in Card - RAID Supported - 0, 1, 5, 1

UNSPSC: 43201556

IBM 06P2215

Ultra160 SCSI - PCI - Plug-in Card

UNSPSC: 43201556

IBM 06P5740

32MB ECC SDRAM - PCI

UNSPSC: 43201556

IBM 09N9540

PCI - RAID Supported - 16 MB

UNSPSC: 43201556

IBM 13N2227

256MB

UNSPSC: 43201556

IBM 13N2249

PCI-X - Up to 320MBps Per Channel - 1 x 68-pin HD Ultra320 SCSI

UNSPSC: 43201556

IBM 1912

Ultra320 SCSI - PCI-X - Plug-in Card

UNSPSC: 43201556

IBM 19K0564

4MB - PCI - 80MBps - 1 x 68-pin VHDCI - External, 3 x 68-pin SCS

UNSPSC: 43201556

IBM 25R8060

Up to 300MBps - 4 x SAS 300 - Serial Attached SCSI Internal, 1 x

UNSPSC: 43201556

IBM 25R8064

256MB DDR2 - Up to 300MBps - 1 x SAS 300 - Serial Attached SCSI

UNSPSC: 43201556