ISO27001

ISO27001:2013

 

Hos INSIDE SYSTEMS arbejder vi systematisk og standardiseret med cyber- og informationsikkerheden. Vi har igennem en risikobaseret tilgang opbygget et ledelsessystem, som betyder, at vi beskytter og behandler alle data med rette fortrolighed, integritet og tilgængelighed. Hvilket foregår igennem implementerede procedurer og processer som konstant sikrer, at vi opfylder kravene omkring etablering, implementering, vedligeholdelse, overvågning og forbedring af vores informationssikkerhedsledelsessystem.

 

ISO27001:2013 er en international standard, der stiller krav til et ledelsessystem for informationssikkerhed bedre kendt som ISMS. Som sikkerdigital.dk beskriver; ” Et ISMS er et samlet udtryk for de politikker, procedurer, processer, organisatoriske beslutningsgange og aktiviteter, som udgør komponenterne i organisationens styring af informationssikkerhed.”1 Desuden er ISO27001 også valgt, som en statslig sikkerhedsstandard, hvilket bliver beskrevet af Datatilsynet, Justitsministeriet og digitalstyrelsen i deres vejledning omkring behandlingssikkerhed. 2

 

Herunder finder du INSIDE SYSTEMS opnået ISO 27001:2013 certificering (klik for at se pdf filen).

iso27001