Privatlivspolitik

Inside Systems A / S ("IS" 'vi', 'os', 'vores') ved, hvor vigtig fortrolighed er for vores kunder og brugerne af vores tjenester, og vi vil gerne være klare i mælet omkring, hvordan vi indsamler, bruger, offentliggøre, overfører og gemmer dine data. Formålet med denne privatlivspolitik er at give dig oplysninger om, hvordan IS behandler dine personlige data.
Privatlivspolitikken er gældende på Inside Systems hjemmeside (www.insidesystems.com), web tjenester, EDI, online-applikationer og -tjenester og markedsføringsaktiviteter, der henviser eller har links til privatlivspolitikken (henvist til som vores "Services").
Denne privatlivspolitik gælder for alle vores tjenester, men vi kan også udarbejde specifikke tillæg, der giver yderligere oplysninger om vores behandling af personoplysninger for en eller flere tjenester. Disse tillæg gælder for din brug af de Tjenester, de dækker.
Personoplysningerne gælder, uanset om du bruger en computer, en mobiltelefon, en tablet eller en anden enhed til at få adgang til vores tjenester.
Det er vigtigt, at du læser personoplysningerne omhyggeligt, så du ved, hvordan vi bruger dine personlige data.
 
1. Datastyring
Inside Systems A / S, CVR nr. 30 70 17 39, er dataansvarlig for behandling af personoplysninger, der er beskrevet i Privatlivspolitikken. Oplysninger om, hvordan du kommer i kontakt med os, findes i slutningen af denne Privatlivspolitik.
 
2. De data vi indsamler, og hvorfor
Oprettelse af konto og profil:
Brugere kan oprette konti eller profiler i flere af vores tjenester. I forbindelse med disse tjenester vil vi bede dig om at indsende visse data om dig selv, så vi kan oprette en konto eller profil (fx dit navn, adresse og e-mailadresse og om du repræsenterer et firma, samt data om dit job og det firma du repræsenterer).
Det er nødvendigt at behandle dine data, så vi kan oprette en konto og profil på din anmodning, registrere dig eller din enhed til en service og give tjenesten eller den funktion, du anmoder om. Den generelle databeskyttelsesforordning, art. 6, stk. 1, litra b) og f), udgør retsgrundlaget for denne behandling.
Nogle af vores tjenester giver dig mulighed for at kommunikere med andre mennesker. Disse meddelelser overføres via vores systemer og gemmes udelukkende på dem, så vi kan tilbyde dig denne kommunikationsmulighed. Vi har ikke adgang til disse data.
 
Indkøb af produkter og tjenester
Hvis du bestiller et produkt eller en tjeneste fra os, vil vi bede dig om at indsende data om dig selv. Hvis du repræsenterer et firma, vil vi bede dig om dit firmanavn, CVR nummer, navn, firma kontaktoplysninger (telefon og e-mail), forsendelsesadresse(r) og faktureringsadresse(r) og kreditkortoplysninger. Hvis du er privatperson, vil vi bede dig om, kontaktoplysninger (telefon og e-mail), forsendelsesadresse(r) og faktureringsadresse(r) og kreditkortoplysninger.
Denne behandling af data er nødvendig, så vi kan levere de produkter eller tjenester, du har bestilt, og så vi kan opfylde vores aftale med hinanden. Vi kan også behandle data vedrørende dine køb for at opfylde lovkrav med hensyn til bogføring og regnskaber, for eksempel. Den generelle databeskyttelsesforordning, art. 6, stk. 1, litra b) og c), udgør retsgrundlaget.
 
Konkurrenceregistreringer og deltagelse i kundeundersøgelser
Du kan have mulighed for at deltage i konkurrencer og deltage i kundeundersøgelser. I forbindelse med disse konkurrencer og undersøgelser vil vi bede dig om bestemte data om dig selv, f.eks. Dit navn, din adresse og din e-mailadresse, og om du repræsenterer et firma samt data om dit job og det firma du repræsenterer. Vi behandler også svarene på undersøgelser, du sender. Deltagelse i undersøgelser er frivillig.
Behandling er nødvendig, så vi kan bevare vores legitime interesser med hensyn til at tilbyde konkurrencer og priser til vores kunder og brugere til salgsfremmende og andre formål, og således at vi kan vurdere og analysere vores marked, kunder, produkter og tjenester med henblik på at forbedre og optimere vores forretning. Den generelle databeskyttelsesforordning, art. 6, stk. 1 (f) udgør retsgrundlaget.
 
Nyhedsbreve
Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, indsamler vi din e-mailadresse med det formål, at vi kan beskytte vores interesser for at kunne sende nyhedsbreve til dig. Den generelle databeskyttelsesforordning, art. 6, stk. 1, litra f), udgør retsgrundlaget for denne behandling.
 
Data om din brug af Tjenesterne
Udover de data, du selv giver, kan vi indsamle data om din brug af vores Services. Blandt andet indsamler vi enhedsdata som din IP-adresse, operativsystemversion, browser type og version og indstillingerne på den enhed, du bruger til at få adgang til Tjenesterne. Vi bruger cookies, beacons og andre teknologier på visse områder af vores Services. Du kan finde ud af mere om vores brug af cookies mv. I vores Cookie-politik, som du finder her HTTPS://InsideSystems.com/Cookies. Vi behandler vi også logdata, som f.eks. Tid og varighed af din brug af vores services samt søgeord, du indtaster i vores tjenester.
Vi behandler de indsamlede data for at optimere brugeroplevelsen og funktionerne af vores tjenester, for at forstå, hvordan vores services bruges, så vi kan forbedre dem og udvikle nye produkter og tjenester for at tilbyde vedligeholdelsestjenester til din enhed og for at levere tilpasset indhold og give anbefalinger baseret på dine tidligere aktiviteter på vores tjenester.
Denne behandling af data er nødvendig, så vi kan beskytte vores interesser i at forbedre vores Services og produkter, og så vi kan vise dig relevant indhold og reklamer. Den generelle databeskyttelsesforordning, art. 6, stk. 1, bogstav f giver retsgrundlaget for denne behandling.
 
Data fra andre kilder
Vi kan modtage data fra dig fra offentligt tilgængelige og kommercielt tilgængelige kilder (som er tilladt i overensstemmelse med loven), som vi kan kombinere med andre data, vi modtager fra eller omkring dig.
Vi kan også modtage data om dig, når du vælger at bruge andre online prisportaler or lign- tjenester. Inden du bruger sådanne tjenester, bør du læse serviceoplysningerne om, hvordan de behandler dine personlige data.
 
Direkte marketing
De data, du sender ind, og som vi indsamler vedrørende dig, kan bruges til at give dig oplysninger om kampagner, specialtilbud, konkurrencer, servicemeddelelser og andre data om vores produkter og tjenester (direkte marketing), som vi mener kan være af interesse for dig.
Vi sender kun direkte markedsføring via e-mail eller anden elektronisk post i overensstemmelse med gældende lovgivning. Det betyder for eksempel at vi kun vil sende direkte marketing materiale til dig via e-mail med dit forudgående samtykke (registrering) eller i nogle tilfælde på baggrund af dit eksisterende kundeforhold.
Dit samtykke opnås normalt, når du afkrydser et specifikt samtykkefelt, når du bruger vores services, eller når du udfylder en formular, men vi kan også få dit samtykke i andre situationer, fx verbalt via din personlige accountmanager.
Når du modtager direkte markedsføring fra os via e-mail, har du altid mulighed for at nægte at modtage sådan kommunikation i fremtiden.
Du kan også til enhver tid underrette os (helst ved at sende en e-mail til shop@insidesystems.com), om at du ikke længere ønsker at modtage direkte marketing fra os.
Vores legitime interesse for at kunne markedsføre vores services og produkter til dig - ref. den generelle databeskyttelsesforordning. paragraf. 6, stk. 1 (f) - udgør retsgrundlaget for behandlingen af dine direkte markedsføringsdata. E-marketing vil altid være baseret på dit samtykke.
 
Frivillige svar og valgfrihed
At levere data til de angivne formål er frivilligt, men undlader du at give os disse data kan det påvirke dine muligheder for at bruge bestemte tjenester eller foretage køb fra os.
Vi giver dig en række muligheder med hensyn til hvordan vi bruger dine data. Du kan afgøre, om du vil modtage reklame fra os ved at følge instruktionerne om afmelding, der er inkluderet i den kommunikation du modtager fra os.
3. Hvem videregiver vi dine data til?
Vi vil muligvis videregive dine data til følgende enheder:
Samarbejdspartnere
Dine data kan meddeles Inside Systems' samarbejdspartnere.
 
Leverandører og serviceudbydere
Vi kan også videregive dine data til virksomheder, der leverer tjenester til eller på vegne af os, såsom virksomheder, der hjælper os med fakturering eller udsendelse af e-mails og markedsføring på vores vegne, eller som hoster vores data. Disse virksomheder er dataprocessorer og processerer data, som vi er datastyrer for, på vores vejledning. Disse databehandlere må ikke bruge dataene til andre formål end opfyldelse af deres kontrakt med os, og de er underlagt tavshedspligt i denne henseende. Vi har indgået skriftlige databehandlingsaftaler med alle dataprocessorer, der behandler personoplysninger på vores vegne.
 
Andre modtagere
Der kan være tilfælde, hvor vi videregiver dine data til andre parter: 
• For at overholde loven eller være i overensstemmelse med lovgivningens krav
• For at kontrollere eller håndhæve overholdelse af de politikker, der gælder for vores services, og
• For at beskytte rettigheder, ejerskab eller sikkerhed hos Inside Systems eller nogen af vores respektive tilknyttede virksomheder, forretningspartnere   eller kunder
• En del af en organisatorisk omstrukturering eller fusion eller overførsel i tilfælde af salg.
 
Offentlige fora
Du skal være opmærksom på, at personlige data, du indtaster, for at kommentere eller lignende på vores services eller andre offentligt tilgængelige forum (f.eks. LinkedIn og Facebook), vil være tilgængelige og synlige for andre. Du bør udvise sund fornuft i forbindelse med alle personlige data, som du vælger at indtaste i disse tjenester og miljøer.
 
4. Dataoverførsel til tredjelande
Vi overfører kun personoplysninger til dataprocessorer uden for EU og EØS, hvis der er givet konkrete garantier for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, herunder i form af EU-Kommissionens modelkontrakter vedrørende dataoverførsler.
Vi overfører data til Google Analytics (Google LLC), Microsoft Corp. og Facebook Inc., der begge er etableret i USA. De nødvendige garantier for overførsel af data til USA sikres gennem disse selskabers certificering i henhold til EU-US Privacy Shield, ref. den generelle databeskyttelsesforordning, art. 45.
     • En kopi af Google LLC's certificering kan ses her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
     • En kopi af Facebook Inc.'s certificering kan ses her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
     • En kopi af Microsoft Corp.’s certificering kan ses her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK
 
5. Hvordan beskytter vi dine data?
Vi har gennemført passende fysiske, organisatoriske og tekniske foranstaltninger til beskyttelse af de data, vi indsamler i forbindelse med vores tjenester. Vær dog opmærksom på, at selv om vi gennemfører rimelige foranstaltninger til beskyttelse af dine data, er ingen hjemmeside, internetoverførsel, edb-system eller trådløs forbindelse helt sikker.
 
6. Sletning af personoplysninger
Vi opbevarer kun data vedrørende dig så længe som nødvendigt, med det formål, hvortil den blev indsamlet, eller som krævet i henhold til en kontrakt eller gældende lovgivning.
Data indsamlet fra din registrering til vores nyhedsbrev bliver slettet, når dit samtykke til at modtage nyhedsbrevet er trukket tilbage. Dog kan dataene opbevares i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for at gemme det, fx hvis det er nødvendigt for etablere, udøve eller forsvare lovmæssige krav.
Data indsamlet i forbindelse med køb, du har foretaget ved hjælp af vores services, bliver som udgangspunkt slettet 3 år efter udgangen af det kalenderår, hvor dit køb blev foretaget. Dog kan dataene opbevares i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for at gemme det, fx krav til lagring af regnskabsdata, hvis dette er nødvendigt for etablere, udøve eller forsvare lovmæssige krav. Regnskabsdata bevares i min. 5 år til regnskabsårets udgang for at opfylde kravene i den danske bogholderilov.
Data indsamlet, når du opretter din konto og profil, slettes, når du lukker din profil.
 
7. Tredjeparts links og produkter i vores Services
Vores tjenester kan omfatte links til tredjeparts websteder og tjenester, der er uden for vores kontrol. Vi påtager os intet ansvar for sikkerheden eller fortroligheden af de data, der indsamles af websteder eller andre tjenester. Du bør udvise forsigtighed og gennemgå data om behandling af personoplysninger af tredjeparts websteder og tjenester, du bruger.
Vi kan gøre visse produkter eller tjenester tilgængelige for dig, der er udviklet af tredjeparter. Inside Systems accepterer intet ansvar for sådanne tredjepartsprodukter eller -tjenester.
 
8. Tredjepartsleverandører af indhold, annoncering eller funktionalitet i vores services
Noget af indholdet, reklamerne og funktionaliteten i vores services kan leveres af tredjeparter, der ikke er tilknyttet os. for eksempel:
• Nogle tredjeparter kan levere reklamer eller holde øje med, hvilke reklamebrugere der ser dem, hvor ofte de ser disse annoncer, og hvordan brugerne reagerer på dem.
• Vi gør det muligt for dig at dele visse data på vores tjenester med andre personer via sociale netværkstjenester som Facebook og LinkedIn.
Disse tredjeparter kan muligvis indsamle eller modtage visse data vedrørende din brug af Tjenesterne, herunder brug af cookies, beacons og lignende teknologier, og disse data kan indsamles over tid og kombineret med data indsamlet på forskellige websteder og online-tjenester. Nogle af disse virksomheder deltager i industriudviklingsprogrammer, der er udviklet for at give kunderne mulighed for at vælge om de ønsker at modtage målrettet reklame. Besøg webstederne, der drives af Network Advertising Initiative [http://networkadvertising.org] og Digital Advertising Alliance [http://www.aboutads.info/] for at finde ud af mere.
 
9. Din rettigheder
Som dataansvarlig skal vi informere dig om dine rettigheder for at skabe gennemsigtighed vedrørende behandlingen af dine data. Hvis du ønsker at udøve en eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os ved hjælp af nedenstående kontaktoplysninger.
 
Ret til adgang
Du har til enhver tid ret til at bede os om at give oplysninger om, hvilke data vi opbevarer om dig, grunden til, at disse data opbevares, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af data der finder sted, og oplysninger om, hvor disse dataene stammer fra. Du har ret til at modtage en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig.
 
Ret til berigtigelse
Du har ret til at anmode om, at vi retter op på ukorrekte personoplysninger vedrørende dig. Hvis du finder ud af, at de data, vi har, indeholder fejl, er du velkommen til at kontakte os skriftligt, så disse data kan rettes.
 
Ret til sletning
I nogle tilfælde har du ret til at få alle eller nogle af dine personlige data slettet af os, fx hvis du trækker dit samtykke tilbage, og vi ikke har yderligere retsgrundlag til at fortsætte behandlingen af dataene. Vi er ikke forpligtet til at slette dine personlige data, hvis fortsat behandling af dine data er nødvendig, fx for at gøre det muligt for os at opfylde vores juridiske forpligtelser eller for at kunne etablere, udøve eller forsvare lovmæssige krav.
 
Ret til begrænsning af behandlingen
I nogle tilfælde har du ret til at få behandling af dine personlige data begrænset (suspenderet), så det kun indebærer opbevaring, fx hvis du mener, at de data, vi behandler om dig, ikke er korrekte. 
 
Ret til dataoverførbarhed
I nogle tilfælde har du ret til at have personlige data, som du selv har givet os indsendt i et struktureret, generelt brugt og maskinlæsbart format, og du har ret til at overføre disse data til en anden datakontrollør.
 
Ret til indsigelse
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personlige data i forbindelse med direkte markedsføring, herunder profilering, der er gennemført, så vi kan målrette vores direkte markedsføring.
Du har også ret til enhver tid at gøre indsigelse mod behandling af dine personlige data, som vi foretager i forbindelse legitime interesser.
 
Ret til at inddrage samtykke
Du har ret til når som helst at tilbagekalde ethvert samtykke, du har givet os til specifik behandling af personoplysninger.
 
Ret til at klage
Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, Danmark om vores behandling af dine personoplysninger. Klager kan indgives via e-mail til dt@datatilsynet.dk eller ved henvendelse til +45 33 19 32 00.
 
10. Ændringer til Fortrolighedspolitik
Hvis vi ændrer privatlivspolitikken, bliver du underrettet herom, næste gang du besøger hjemmesiden. Hvis vi har registreret din e-mailadresse, vil du modtage meddelelse om disse ændringer via e-mail.
 
Yderligere information
Har du specifikke spørgsmål, er dette vores kontaktadresse:
Inside Systems A / S
Troensevej 8
DK-9220 Aalborg, Danmark 
Telefon: +45 72 18 33 60
E-mail: Info@InsideSystems.com
CVR: 30 70 17 39