ŞART & KOŞULLAR

Inside Systems Standart Satış Koşulları

§1. Satış Sözleşmesi:
Sadece burada yer alan koşullar alıcı ve İnside Systems A/S (İS kısaltması ile görülecektir) arasındaki ekipmanların satış kontratını teşkil eder.

§2. Ulaştırma:
Ekipmanların ulaştırması, ekipmanların transport firmasına teslim edildikten sonra başlamakta olup ulaştırma sırasında oluşacak her türlü risk, alıcının sorumluluğu altındadır.

§3. Ekipmanın mülkiyeti:
Ekipmanın mülkiyeti alıcıya ancak ve sadece ekipman satış bedelinin tamamen İS´e ödenmesi ile geçecektir.

§4. Ulaştırma ve kurulum:
Alıcı ekipmanların transferinin, tehcirinin ve devrinin masraflarını üstlenmiştir. Alıcı teslimattan sonra ekipmanın yapılması gereken her türlü bakımından sorumludur.

§5. İptal politikası:
Siparişlerin, sipariş edilen ürünlerin depomuzu transfer için terk ettiği anda iptali söz konusu değildir. İS´in deposunda olmayan ürünlerin siparişinin iptali mümkün değildir.
Ürünlerin İS´in deposunda olması durumunda ve daha transfer için depodan ayrılmamış olması durumundaki siparişler, satış fiyatın 25%´ i tartışılmaz iptal masrafları olacak şekilde iptal edilebilir.

§6. Gecikme::
Ulaştırmanın beklenilen sürenin 30 gün üstünde olması durumunda, ve mücbir sebeplerin mevcut olmaması durumunda, alıcı siparişi iptal edebilir
Böyle bir gecikmede alıcı oluşacak zararı için, İS´in ağır ihmalini kanıtlayabilir ise, tazminat talep edebilir.

§6.1 İS´in, alıcının böyle bir gecikme ya da ürünlerin kendisine ulaştırılmaması ile oluşacak zararından oluşacak sorumluluğunun maddi bedeli hiçbir koşulda İS´in satış fiyatının 10% ´unundan yüksek olamaz.

§7. Ekipmanların yerinden alınması:
Alıcının talebi doğrultusunda, alıcının taşıma rezervasyonunu kendi üstlendiği durumlarda, ekipmanların yeni yerlerine transferi, İS´in ekipmanların transfere hazır olduğunu haber vermesini takiben en geç 14 gün içinde olmalı ve bu yer değişimi verilen sürede gerçekleşmemiş olan ürünler için İS alıcıdan ekipmanların depolama masraflarını aynı zamanda ekipmanların satış fiyatını tamemen ve anında ödemesini talep edecektir.

§8. Kusurların Bildirimi:
Alıcı, ekipmanları kendilerine ulaşımından sonra hemen incelemek zorunluluğunda olup, ekipmanların kendilerine ulaşımını takiben en geç 30 gün içinde herhangi bir kusuru yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

Bu süreçten sonra alıcı ancak ilk incelemede tespit edilemeyen kusurlar için bildirim yapabilir. Kusurların bildirimi yazılı olarak, eksikliklerin belirlenmesinden sonra, asılsız bir gecikmeye yer vermeden hemen yapılmalıdır

Ekipmanlara ait riskin alıcıya geçme sürecinde, İS´in bu maddede belirtilen yükümlülüklerinin haricinde herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Bu nedenle, alıcının satış kontratını iptal etme, hasar iddasında bulunma, ya da beklenilenin gerçekleştirilmediğini ileri sürme yetkisi yoktur.

İS hicbir sekilde, eksikliklerin alıcıya yol açtığı, zaman kaybı, kar kaybı gibi herhangi bir dolaylı zarar sorumluluğunu kabul etmez.

§9. Mücbir sebep:
Sözleşmenin yapımından sonra ortaya çıkan ve sözleşme maddelerinin tamamlanmasını engelleyen aşağıdaki durumlar sorumluluk muafiyetine yol açacaktır:

İşçi anlaşmazlıkları, grev, lokavt, veya tarafların elinde olmayan, yangın, savaş, seferberlik, beklenmedik askeri çağrı, sabotaj eylemleri, sel, ulusal parasal kısıtlamalar, ithalat veya ihracat yasağı, ayaklanmalar, gibi nedenlerle ortaya çıkan çalışma koşulları eksiklikleri ve bu maddede belirtilen koşullardan dolayı ürünün taşımasını üstlenen taşeron firmalarının ulaştırmayı gerçekleştirememesi ya da geciktirmesi.

Bu maddede belirtilen bir ya da birçok sebepten dolayı makul zaman içinde gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı durumda, İS, sözleşmenin iptal olduğunu, alıcıya yazılı olarak bildirmek zorundadır.

§10. Ürün sorumluluğu:
İS, gönderdiği bir üründen dolayı oluşan bir zarar durumunda, alıcının, kişisel yaralanmasından, yaralanmanın İS´in hata veya ihmali sonucunda oluştuğunun kanıtlanması sonucunda sorumluluk sahibi olacaktır.

İS, alıcının, kar, ücret, ya da herhangi dolaylı kaybından, sorumlu olmadığı gibi kişisel veya gayrimenkul gibi menkul kıymetlerinin zarar görmesinden de sorumlu değildir.

Ürün sorumluluğunu düzenleyen kurallar ve yönetmeliklere veya hasar için yapılan genel düzenlemelere göre, İS´in, üçüncü partilere karşı sorumlu tutulabilmesi durumunda, alıcı yukarıda belirtilen sınırların ötesine geçildiğini, İS´e belirtmek zorundadır.

İS ´in ulaştırdığı herhangi bir ürün hatasının yol açtığı yaralanma durumunun idda edildiği durumda, alıcı da aynı mahkeme´de kendisine aynı iddalardan dava açılmasıyla yükümlüdür.

§11. Garanti:
İS satılan ürünlerin herhangi bir kısıtlaması, ipoteği olmadığını garantiler

§12. İS Desteği:
Eğer İS ürünlerin taşıma ve ulaştırması konusunda yardımcı olmayı kabul etmiş ise, böyle bir desteği elinden gelen her türlü dikkati göstererek fakat bunu hiçbir sorumluluk almadan yapacaktır.

§13. . Atama:
Sözleşme alıcı tarafından İS´in kendi takdirine göre reddetmesine hakveren yazılı onayı olmadan, atanamaz.

§14. Anlaşmazlıkların Çözümlenmesi:
Danimarka´da bulunan müşterilere yapılan tüm satışlar için iki taraf arasında oluşacak herhangi bir anlaşmazlık, anlaşmazlığın içeriğinin yüksek mahkeme davası olmadığı durumda Aalborg Mahkemesi tarafından çözümlenecektir.

Yabancı ülkelere yapılan satışlarda oluşacak herhangi bir anlaşmazlık, Danimarka içtihat kuralları ve yönetmeliklerine uygun olarak Kopenhag Denizcilik ve Ticaret Mahkemesi tarafından çözülecektir.